مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری های مشهد(مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری مشهد بعنوان تنها مركز آموزشی در شمال شرق كشور با هدف ارتقاء توان مديريتی و اجرايی شهرداريها و دهياريها، شوراهای اسلامی استان و داوطلبان آزاد در سال 1382 تاسيس گرديده است. این مرکز تنها مرکز آموزش کشور می باشد که همزمان در 6 گروه آموزشی حوزه مدیریت شهری و روستایی بصورت حضوری و غیرحضوری و بر اساس مجوزهای اخذ شده از دانشگاه جامع علمی-كاربردی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کاردانی دانشجو پذیرش می نماید.

درحال حاضر اين مركز آموزش باتوجه به دارا بودن فضاي فيزيكی مناسب، برخورداري از همكاری اساتيد مجرب و فرهیختگان دانشگاهی، حفظ وارتقاءكيفيت و استانداردهای آموزشی،  مجری 31 رشته تحصيلی درمقطع كاردانی وكارشناسی و دارای بالغ بر 2000 نفردانشجوی شاغل به تحصيلی در گروه های آموزشی خود می باشد

اهداف و چشم انداز موسسه آموزش، تحقيقات  و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي به قرار زير مي باشد:

ارتقای توان مدیریتی و اجرایی شهرداریهاو شوراهای اسلامی در راستای تحقق وظایف اساسی آنان.

فراهم نمودن بستر بحث و گفتگو در قالب گردهمایی های تخصصی به منظور بحث و تبادل اطلاعات و شناخت مشکلات جهت برنامه ریزی بهینه سازی ساختاراداری و مدیریتی و افزایش بهره وری منابع انسانی شهرداری ها

برنامه ریزی برای بهینه سازی ساختار اداری و مدریتی و افزایش بهره وری منابع انسانی شهرداریها

برنامه به باز آموزی مستمر مدیران، کارشناسان و کارکنان شهرداری ها و تبدیل آن به جریان دائمی در راستای بهره وری سازمانی از طریق برنامه ریزی دوره های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و نیز دوره های عالی تخصصی دانشگاهی با اخذ مجوز از مراجع ذیربط.

انجام فعالیت های پژوهشی و مشاوره ای به منظور توسعه هدفمند و عالمانه و توام بابرنامه ریزی فعالیتهای مدیریتی، عمرانی، خدمات شهری و نیز بهبود روش های اداری شهرداریهای سطح استان

برگزاری دوره های بلندمدت، و میان مدت، آموزشی، برگزاری سمینار های علمی- کابردی کارگاه های تخصصی و بازدید های علمی میدانیدر حوزه وظایف شهرداری ها و سازمان و ادارات تابعه و همچنین دهیاریها با اولویت سطح استان خراسان رضوی، منطقه و کشور.

انجام مطالعات و پژوهش های علمی- کاربردی مرتبط با نیاز و ماموریت های شهرداری ها و دهیاریها بر اساس اولویت و سیاست های پژوهشی تعیین شده از سوی وزارت کشور و سازمان های مرتبط و نیز معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی.

ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره مدیریتی در تهیه، بررسی، تصویب و نظارت عالیه بر طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی شهرداری های و موسسات تابعه

اجرای طرح های آموزشی و تحقیقاتی مشارکتی با نهادها، سازمان ها و شهرداری های کشور با تعیین اولویت نیاز های سطح استان، منطقه و کشور

انجام آموزش های غیر حضوری و الکترونیکی با بهره گیری از تکنلوژی های آموزشی مرتبطدر عناوین و موضوعات معین

برگزاری دوره های آموزشی به صورت ترمی و پودمانی در رشته های مرتبط با وظایف شهرداری ها و سایر سازمان های استان تحت نظر دانشگاه جامع علمی– کاربردی.