Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

جدول انتخاب واحد دانشجویان برای ترم مهر 1396 به تفکیک نیم سال ورود و مقطع  به شرح زیر می باشد.

.

دانشجویان گرامی می توانند با توجه به زمان بندی ارائه شده در جدول ذیل ، اقدام به انتخاب واحد نموده و همچنین در تاریخ های مقرر حذف و اضافه انتخاب واحد را انجام دهند.

.

مقطع نیمسال ورود تاریخ انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی و کارشناسی 93-94-2 و ماقبل 12/ 06/ 96  06/ 07/ 96
کاردانی و کارشناسی 94-95-1 13 و 14 و 15/ 06/ 96 10/ 07/ 96
کاردانی و کارشناسی 94-95-2 16 و 17/ 06/ 96 11/ 07/ 96
کاردانی و کارشناسی 95-96-1 19 و 20 و 21/ 06/ 96 12/ 07 / 96
کاردانی و کارشناسی 95-96-2 22 و 23/ 06/ 96 13/ 07/ 96

با توجه به تغییرات سامانه دانشگاه جامع علمی کاربردی، انتخاب واحد دانشجویانی که در روزهای 12 و 13 شهریورماه بود به روز (جمعه) مورخ 24 شهریور ماه انتقال یافت.