به اطلاع دانشجویان میرساند با توجه به تغییر سامانه سجاد به سامانه هم آوا، می بایست از طریق لینک https://edu.uast.ac.ir جهت ورود به پرتال دانشجویی خود اقدام نمایند.